تبلیغات
انسان و زندگی - رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

یکشنبه 12 مرداد 1393 03:16 ب.ظنویسنده : حسین رضایی

 

رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

وجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد.

نوجوانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه سنی 19-10 سال است که دوره گذر از کودکی به بلوغ به شمار می رود. این گذار دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و عاطفی است که نوجوانان در معرض استرس های فراوانی قرار می گیرند (صادقی و گیلانی پور، 1388)
اگر با دید دقیق تمام مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوجوانی یکی از سخت ترین، پر تلاطم ترین و پر فشارترین و در عین حال یکی از مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی در ذهن، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از این دوره با آنها آشنا نبوده است..(احدی، جمهری ؛1378).
نوجوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیطی می دانند.در این دوره، نوجوان به واسطه تغییرات سریع
ف
یزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشکلات مغایر سلامت همراه است. نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد.
آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهند.رفتارها نامناسب،عوامل تهدید کننده سلامت , و پیامد های منفی این دوره می تواند تهدید جدی رابر سلامت فرد در طول زندگی ایجاد کند. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد (کارگرگ و گرور،( 2003).
باید اگاه باشیم که نوجوانی از دوران های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود به همین دلیل برخی از مشکلات رفتاری ایجاد شده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان می دهند (احدی، محسنی، 1386).
همچنین نوجوانی دوره رشدی مهمی است كه با فرایند شكل گیری هویت همراه است. در این دوره، نوجوان به دنبال این است كه به سوالهای متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام چالش ها به سلامت عبور کرده و یك هویت یكپارچه برای خود شكل دهد. شكل گیری هویت به عنوان فرایند انسجام تغییرات فردی، تقاضاهای اجتماعی و انتظارات برای آینده محسوب می شود (شهرآرای، 1384).
به دلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، الگوهای رفتاری مهم و تاثیرگذار بر زندگی فرد، در این دوره شکل می گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوان و خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو می کند.
در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگونی روبرو می شوند، در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده می شود و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشد. در این دوران آنان ممکن است دوستانی برگزینند که والدین نپذیرند و یا پوششی داشته باشند که والدین آنها را نپسندند و یا به مقایسه خانواده خود با سایر خانواده ها بپردازند.
در این دوره نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات خود و عدم نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهد. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد
(کارگرگ و گرور، 2003).
رفتارهای پرخطر نوجوانان یكی از مهم ترین مسایل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنونی است كه بر فرد، خانواده و جامعه تاثیر می گذارد (جانستون، اومالی، بچمن، 2001، به نقل از محمدخانی، 1386) رفتارهای پرخطرشامل رفتارهایی هستند كه زندگی دیگران را مختل كرده و ممكن است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برسانند و شامل رفتارهایی است که معمولا تحت عنوان بزهكاری نوجوانان دسته بندی می شوند كه شامل تخطی از قانون، نظیر تخریب اموال، سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار، الكل، مصرف مواد، فرار از مدرسه،آتش افروزی،تجاوز به عنف یا تهدید می شود
(ماستن،1991).
با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله های رفتارهای پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام می داند. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است
(لیندبرگ، بوگست و ویلیامز، 2000).
بسیاری از رفتارهای پر خطر از قبیل مصرف سیگار، مواد و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از 18سالگی اتفاق می افتند
(برگمن و اسکات، 2001).
عوامل به وجود آورنده رفتار پرخطر
1 - نظریه رفتار مشکل با این فرض را آغاز می شود که آسیب پذیری در برابر رفتارهای مشکل آفرین ناشی از تعامل شخص و محیط است. محیط به ساختارها یا عوامل نزدیک و دور تقسیم می شود. در هسته مرکزی ساختارها ی دور، پیوند و ارتباط با خانواده و همسالان قرار دارد. اگر نوجوان ها با والدین دلبستگی و پیوند برقرار نکنند، با همسالان خود ارتباط نزدیک تری داشته باشند و بیشتر تحت تأثیرآنها قرار می گیرند، تا والدین خود، در معرضِ رفتارهای پرخطر هستند.
در هسته ساختارهای نزدیک، الگوپذیری اجتماعی و رفتارهای ویژه مواد از سوی دوستان و اعضای خانواده است. اگر نوجوانان دوستانی داشته باشند که رفتارهای پرخطر (مصرف مواد، بزهکاری، خشونت،...) انجام بدهند؛ احتمال انجام این رفتارها از سوی آنان بیشتر است. ویژگی های شخصیتی و روانی فرد نیز به سه مقوله دور، واسط، و نزدیک تقسیم می شود.
دورترین ویژگی روانی گروه باور شخصی قرار می گیرد، ساختاری که بر اساس آن نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است؛

 اگر الف) از نظر اجتماعی عیب جو و خرده گیر باشد و از نظر فرهنگی احساس طرد و غریبگی نماید.
ب) عزت نفس پایین داشته باشد و احساس کند در صورت اقدام به رفتارهای انحرافی چیزی زیادی را از دست نمی دهد. منبع کنترل بیرونی داشته باشد؛ یعنی هیچ کنترلی بر رفتارش ندارد و موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهد.
عوامل واسط رفتارهای پرخطر تحت گروه ساختار تحریک انگیزشی قرار می گیرد و جهت گیری اهداف اصلی نوجوانان، انتظارات و ارزش های شخصی آنان را در نظر دارد. این ساختار بیان می کند که نوجوانان، در معرض رفتارهای پرخطر هستند. اگر نوجوانان، به ارتباط با همسالان ارزش زیادی بدهند، به دنبال استقلال و جدایی از خانواده باشند و پیشرفت و موفقیت تحصیلی را بی ارزش بدانند و در نهایت نزدیکترین علل درون فردی تحت گروه ساختار کنترل فردی قرار می گیرد.
این ساختار نگرش نوجوانان را در مورد رفتارهای انحرافی در نظر دارد و مدعی است که نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است اگر عموماً رفتارهای انحرافی را بپذیرد و یا معتقد باشد که سودمندی های رفتارهای پرخطر از آثار زیان بار آن بیشتر است (طارمیان، 1378).
2- عوامل روان شناختی از میان عوامل روان شناختی و تفاوت های فردی که بتواند علت رفتارهای پرخطر را تبیین نماید می توان به این عوامل زیر اشاره کرد: مزاج فرد که معنای سطح پایه فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن را تعیین می کنند. نوجوانانی که رفتارهای پرخطر را انجام می دهند دارای منبع کنترل بیرونی هستند و در مقایسه با نوجوانان عادی اعتماد به نفس کمتری دارند.
تکانشگری، حالت های افسردگی، توانایی ضعیف در ابراز وجود، اضطراب زیاد و نیاز شدید به تأیید اجتماعی، با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد (فورمن و لینی، 1991).
در پژوهشهای مختلف روشن شده است که نوجوانانی که در سابقه زندگی شان حوادث و رویداد های منفی بیشتری وجود داشته است، احتمال بیشتری دارد که رفتارهای پرخطر را انجام دهند شواهدی وجود دارد که نوجوان از مصرف مواد مخدر به منزله راهی برای مقابله با مشکلات، احساسات منفی و موقعیت های فشارزا استفاده می کند. فشار روانی نظیر فشار گروه همسالان و پرخاشگری، پیش بینی کننده مصرف مواد در نوجوانان است (هاوکینز، میلر و کاتالانو، 1992).
3-نظریه تعامل خانواده بروک و همکاران (1990) نظریه ای را توصیف می کنند که در آن دلبستگی عاطفی به والدین یادگیری های اجتماعی و ویژگی های درون فردی نوجوانان، به طور مستقیم بر سوء مصرف مواد اثر می گذارند. پایه و اساس نظریه تعامل خانواده، ارتباط و پیوند قوی عاطفی میان والدین و کودک است. خصوصاً ارتباط مادر و کودک.
بر اساس این نظریه، دلبستگی میان والد و کودک چهار علت دارد.
علل آن عبارتند از:
الف) ارزشهای مورد قبول والدین،
ب) رفتار و روش توام با حمایت و عطوفت والدین،
ج) آرامش روانی مادر و
د) کنترلی که مادر در مورد کودک خود دارد (محمد خانی، 1388).
4-
مدل بوم شناسی اجتماعی به اعتقاد کامپر و ترنر(به نقل از فلی و میلر، 1995)
زیر بنایی ترین علت بروز رفتارهای پرخطر فشار روانی خصوصا فشار روانی مربوط به مدرسه است، نوجوانانی که مدرسه را فعالیتی مشکل و پرفشار می یابند، از فعالیتهای مدرسه گریزان شده و همسالان منحرف را به منزله مَفّری برای رهایی از فشار روانی انتخاب می کند و انجام رفتارهای پرخطر توسط آنها تقویت می شود. در این دیدگاه خود کار آمدی تحصیلی ضعیف مهمترین علت فشار روانی نوجوانان در مدرسه است در نتیجه مدل بوم شناسی اجتماعی مدعی است که اگر نوجوان در مورد مهارتهای تحصیلی خود دچار تردید شود و مدرسه را محیطی پرفشار و نامساعد درک کند ممکن است به رفتارهای پرخطر خصوصا مصرف مواد روی می آورند.
5- مقابله سازه ای دیگری که با سلامت عمومی رابطه دارد، مقابله است. مقابله فرایندی است که از طریق آن افراد استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد شده بوسیله این عوامل را تحت کنترل در می آورند. اضطراب و آشفتگی هیجانی بخشی از رفتارهای قالبی نوجوانان هستند که به صورت رفتارهای آزمایشی، خشن و ناپایدار بروز می کند. هال در مورد نوجوانی اصطلاح "طوفان و فشار" را به کار برد تا نشان دهد واکنش های هیجانی نوجوانان شدید و گذرا هستند. پترسون و همبورگ (1986)، مرحلۀ بحرانی را زمانی می دانند که یک سری تغییرات مهم به طور همزمان در درون و بیرون فرد رخ می دهند. در دوران تغییرات شدید، شیوه های آگاهانۀ تفکر و عمل موقتاً مختل می شوند.
در نتیجه، افراد نسبت به زمان های دیگر از لحاظ روان شناختی آسیب پذیرتر هستند. احتمالاً بیشتر از هر دورۀ دیگر، نوجوانی اولیه زمانی است که تحولات شدید و وسیع اشخاص را از بعد جسمانی، روان شناختی و جامعه شناختی تحت تأثیر قرار می دهند (شهرآرای، 1384).
این تغییرات شیوه های تعامل فرد با اشخاص دیگر را تغییر می دهند و این تعاملات تغییر یافته تعامل بیشتری را ایجاد می کند. به علاوه، این تحولات بین نوجوانان و زمینه های اجتماعی آنها، در گسترۀ زمانی کوتاه مدتی رخ می دهند. این بدان معنی است که نوجوان با تحولات سه محوری زیستی، روانی و اجتماعی خود در فضایی که انتظارتی نیز از او دارد باید خود را در زمانی کوتاه سازگار سازد (شهرآرای، 1384).
محمد مروج
بازی درمان کیلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن
عصمت زارعی
کارشناس ارشد روانشناسی
منابع
- احدی ، ح. محسنی ،ن. (1386). روان شناس- سازمان ملی جوانان.(1381) . احدی ،حسن و محسنی ،نیكچهر(1386)روانشناسی رشد،چاپ دوازدهم،تهران:نشر پردیس.
بررسی وضعیت بهداشت جوانان، واحد پژوهش و تحقیق . رشد. تهران. پردیس. - صادقی، م. گیلانی پور، م. (1388).
الگوهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان: یک مقاله مروری. شهر آرای ،مهرناز (1384)
روانشناسی رشد نوجوان .تهران : نشر علم. - طارمیان، ف. (1378).
سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. تهران. تربیت. - طارمیان، ف. (1381).
بررسی مقدماتی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد در دانش آموزان راهنمایی.
گزارش چاپ نشده: دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد وزارت آموزش و پرورش. محمدخانی، شهرام و باش قره رقیه.(1387).
بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سلامت عمومی دانشجویان. . فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.شماره - محمد خانی، ش. (1388).
مجموعه مقالات نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. - محمدخانی، ش. (1386).
مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. شماره2، ص 5 -16. محمدخانی ، شهرام(1386).
مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی.
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. (شماره 2).

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Jornal of Social and personal Relationship, Vol, 7, 147-178.
Brennan, & Shaver, P. (1995). Self-report measurement of attachment. In J. Simpson & S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–75). Guilford. Hawkins, D. Miller, J., & Catalano, F. (1992). Risk and Protective Factor for alcohol and other Drug problems in adolescence and early adulthood. Journal of psychological Bulletin, Vol, 112, 225- 257. Jessor, R. (1987) Problem behavior theory:
Psychological development and adolescent problem drinking. British Journal of Addiction,82, 331-42.
Swadi, H.(1999), Individual Risk factors for adolescent substance use . journal of drug and alcohol dependence,Vol, 55, 209-22

کلمات کلیدی: رفتار های، پرخطر، نوجوانان


آخرین ویرایش: - -

 
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:24 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well.
levitra vardenafil 20mg vardenafil buy levitra 10mg buy generic levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil vardenafil 20mg levitra prices levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 12:27 ق.ظ

Wonderful write ups. With thanks.
cialis kaufen dose size of cialis prezzo di cialis in bulgaria order generic cialis online cialis online napol cialis 5 mg schweiz prices for cialis 50mg get cheap cialis cialis canada on line cialis pills in singapore
شنبه 7 مهر 1397 10:38 ب.ظ

Terrific posts, Thanks!
buy cialis online cheapest cialis dosage cialis lowest price buying cialis overnight cialis et insomni cialis italia gratis cialis et insomni estudios de cialis genricos look here cialis cheap canada best generic drugs cialis
شنبه 7 مهر 1397 07:08 ب.ظ

Appreciate it, Numerous knowledge!

viagra or cialis cialis tablets australia prezzo cialis a buon mercato cialis coupon cialis qualitat how do cialis pills work get cheap cialis brand cialis generic buy generic cialis buying cialis overnight
شنبه 31 شهریور 1397 02:06 ب.ظ

Cheers. I enjoy it!
northwest pharmacies canada online pharmacies surrey canada medication prices canada online pharmacies surrey pharmacy canada 24 drugs for sale on internet canada online pharmacies medication canadian mail order pharmacies canadian viagra drugs for sale usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

You explained this wonderfully.
cialis from canada canadian pharmacy online 24 online pharmacies Northwest Pharmacy northwest pharmacies in canada canada online pharmacies canadian pharmacys canadian pharmaceuticals canadian pharmacy online 24 canada drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:21 ق.ظ

You said it very well..
prices for viagra where can i buy generic viagra online safely buy generic viagra how to buy generic viagra buy viagra canada online generic viagra purchase viagra how to get a prescription buying viagra online australia can you buy viagra at the store viagra pharmacy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

Appreciate it, Lots of stuff.

discount cialis acheter cialis meilleur pri cialis official site cialis en mexico precio buying brand cialis online order generic cialis online cialis purchasing cialis daily dose generic rx cialis para comprar cialis 5 mg buy
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:16 ق.ظ

Thank you! I enjoy this!
cost of cialis per pill rx cialis para comprar cialis australia org how to buy cialis online usa cialis daily dose generic walgreens price for cialis comprar cialis 10 espa241a 40 mg cialis what if i take buying cialis overnight cialis australia org
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

With thanks, Good information!
tadalafil 10 mg canadian discount cialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis soft gels cialis 5 mg para diabeticos look here cialis order on line callus rx cialis para comprar we recommend cialis info cialis arginine interactio
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ

You said it very well..
where to purchase viagra online where to buy generic viagra where can you buy viagra from sildenafil citrate where do i buy viagra online viagra pfizer buy online buy real viagra viagra pill buy now viagra viagra nz buy
جمعه 17 فروردین 1397 05:43 ب.ظ

Terrific information, Many thanks.
sublingual cialis online cialis baratos compran uk wow look it cialis mexico cialis generico in farmacia side effects for cialis cialis 100mg suppliers buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore generic cialis pro are there generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully!
buy cialis online cheapest order a sample of cialis cialis 20 mg cost cialis flussig cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage recommendations generic cialis 20mg tablets low cost cialis 20mg how does cialis work tadalafil 5mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:29 ب.ظ

Great material. Many thanks!
cialis professional from usa generic cialis review uk prescription doctor cialis tadalafil tablets cialis ahumada online prescriptions cialis viagra cialis levitra how to purchase cialis on line cialis generisches kanada we like it cialis soft gel
پنجشنبه 23 شهریور 1396 11:05 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web page is in fact pleasant.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:43 ب.ظ
I've been browsing online greater than 3 hours lately,
but I by no means found any fascinating article like
yours. It's pretty price sufficient for me. Personally, if all web
owners and bloggers made good content as you did, the net
might be much more useful than ever before.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:38 ق.ظ
I absolutely love your site.. Excellent colors
& theme. Did you make this amazing site yourself?
Please reply back as I'm wanting to create my own website and want
to know where you got this from or just what the theme is called.
Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر