تبلیغات
انسان و زندگی - رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

یکشنبه 12 مرداد 1393 04:16 ب.ظنویسنده : حسین رضایی

 

رفتار های پرخطر در نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

وجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد.

نوجوانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه سنی 19-10 سال است که دوره گذر از کودکی به بلوغ به شمار می رود. این گذار دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و عاطفی است که نوجوانان در معرض استرس های فراوانی قرار می گیرند (صادقی و گیلانی پور، 1388)
اگر با دید دقیق تمام مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوجوانی یکی از سخت ترین، پر تلاطم ترین و پر فشارترین و در عین حال یکی از مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی در ذهن، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از این دوره با آنها آشنا نبوده است..(احدی، جمهری ؛1378).
نوجوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیطی می دانند.در این دوره، نوجوان به واسطه تغییرات سریع
ف
یزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشکلات مغایر سلامت همراه است. نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد.
آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهند.رفتارها نامناسب،عوامل تهدید کننده سلامت , و پیامد های منفی این دوره می تواند تهدید جدی رابر سلامت فرد در طول زندگی ایجاد کند. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد (کارگرگ و گرور،( 2003).
باید اگاه باشیم که نوجوانی از دوران های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود به همین دلیل برخی از مشکلات رفتاری ایجاد شده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان می دهند (احدی، محسنی، 1386).
همچنین نوجوانی دوره رشدی مهمی است كه با فرایند شكل گیری هویت همراه است. در این دوره، نوجوان به دنبال این است كه به سوالهای متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام چالش ها به سلامت عبور کرده و یك هویت یكپارچه برای خود شكل دهد. شكل گیری هویت به عنوان فرایند انسجام تغییرات فردی، تقاضاهای اجتماعی و انتظارات برای آینده محسوب می شود (شهرآرای، 1384).
به دلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، الگوهای رفتاری مهم و تاثیرگذار بر زندگی فرد، در این دوره شکل می گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوان و خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو می کند.
در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگونی روبرو می شوند، در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده می شود و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشد. در این دوران آنان ممکن است دوستانی برگزینند که والدین نپذیرند و یا پوششی داشته باشند که والدین آنها را نپسندند و یا به مقایسه خانواده خود با سایر خانواده ها بپردازند.
در این دوره نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات خود و عدم نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهد. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد
(کارگرگ و گرور، 2003).
رفتارهای پرخطر نوجوانان یكی از مهم ترین مسایل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنونی است كه بر فرد، خانواده و جامعه تاثیر می گذارد (جانستون، اومالی، بچمن، 2001، به نقل از محمدخانی، 1386) رفتارهای پرخطرشامل رفتارهایی هستند كه زندگی دیگران را مختل كرده و ممكن است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برسانند و شامل رفتارهایی است که معمولا تحت عنوان بزهكاری نوجوانان دسته بندی می شوند كه شامل تخطی از قانون، نظیر تخریب اموال، سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار، الكل، مصرف مواد، فرار از مدرسه،آتش افروزی،تجاوز به عنف یا تهدید می شود
(ماستن،1991).
با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله های رفتارهای پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام می داند. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است
(لیندبرگ، بوگست و ویلیامز، 2000).
بسیاری از رفتارهای پر خطر از قبیل مصرف سیگار، مواد و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از 18سالگی اتفاق می افتند
(برگمن و اسکات، 2001).
عوامل به وجود آورنده رفتار پرخطر
1 - نظریه رفتار مشکل با این فرض را آغاز می شود که آسیب پذیری در برابر رفتارهای مشکل آفرین ناشی از تعامل شخص و محیط است. محیط به ساختارها یا عوامل نزدیک و دور تقسیم می شود. در هسته مرکزی ساختارها ی دور، پیوند و ارتباط با خانواده و همسالان قرار دارد. اگر نوجوان ها با والدین دلبستگی و پیوند برقرار نکنند، با همسالان خود ارتباط نزدیک تری داشته باشند و بیشتر تحت تأثیرآنها قرار می گیرند، تا والدین خود، در معرضِ رفتارهای پرخطر هستند.
در هسته ساختارهای نزدیک، الگوپذیری اجتماعی و رفتارهای ویژه مواد از سوی دوستان و اعضای خانواده است. اگر نوجوانان دوستانی داشته باشند که رفتارهای پرخطر (مصرف مواد، بزهکاری، خشونت،...) انجام بدهند؛ احتمال انجام این رفتارها از سوی آنان بیشتر است. ویژگی های شخصیتی و روانی فرد نیز به سه مقوله دور، واسط، و نزدیک تقسیم می شود.
دورترین ویژگی روانی گروه باور شخصی قرار می گیرد، ساختاری که بر اساس آن نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است؛

 اگر الف) از نظر اجتماعی عیب جو و خرده گیر باشد و از نظر فرهنگی احساس طرد و غریبگی نماید.
ب) عزت نفس پایین داشته باشد و احساس کند در صورت اقدام به رفتارهای انحرافی چیزی زیادی را از دست نمی دهد. منبع کنترل بیرونی داشته باشد؛ یعنی هیچ کنترلی بر رفتارش ندارد و موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهد.
عوامل واسط رفتارهای پرخطر تحت گروه ساختار تحریک انگیزشی قرار می گیرد و جهت گیری اهداف اصلی نوجوانان، انتظارات و ارزش های شخصی آنان را در نظر دارد. این ساختار بیان می کند که نوجوانان، در معرض رفتارهای پرخطر هستند. اگر نوجوانان، به ارتباط با همسالان ارزش زیادی بدهند، به دنبال استقلال و جدایی از خانواده باشند و پیشرفت و موفقیت تحصیلی را بی ارزش بدانند و در نهایت نزدیکترین علل درون فردی تحت گروه ساختار کنترل فردی قرار می گیرد.
این ساختار نگرش نوجوانان را در مورد رفتارهای انحرافی در نظر دارد و مدعی است که نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است اگر عموماً رفتارهای انحرافی را بپذیرد و یا معتقد باشد که سودمندی های رفتارهای پرخطر از آثار زیان بار آن بیشتر است (طارمیان، 1378).
2- عوامل روان شناختی از میان عوامل روان شناختی و تفاوت های فردی که بتواند علت رفتارهای پرخطر را تبیین نماید می توان به این عوامل زیر اشاره کرد: مزاج فرد که معنای سطح پایه فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن را تعیین می کنند. نوجوانانی که رفتارهای پرخطر را انجام می دهند دارای منبع کنترل بیرونی هستند و در مقایسه با نوجوانان عادی اعتماد به نفس کمتری دارند.
تکانشگری، حالت های افسردگی، توانایی ضعیف در ابراز وجود، اضطراب زیاد و نیاز شدید به تأیید اجتماعی، با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد (فورمن و لینی، 1991).
در پژوهشهای مختلف روشن شده است که نوجوانانی که در سابقه زندگی شان حوادث و رویداد های منفی بیشتری وجود داشته است، احتمال بیشتری دارد که رفتارهای پرخطر را انجام دهند شواهدی وجود دارد که نوجوان از مصرف مواد مخدر به منزله راهی برای مقابله با مشکلات، احساسات منفی و موقعیت های فشارزا استفاده می کند. فشار روانی نظیر فشار گروه همسالان و پرخاشگری، پیش بینی کننده مصرف مواد در نوجوانان است (هاوکینز، میلر و کاتالانو، 1992).
3-نظریه تعامل خانواده بروک و همکاران (1990) نظریه ای را توصیف می کنند که در آن دلبستگی عاطفی به والدین یادگیری های اجتماعی و ویژگی های درون فردی نوجوانان، به طور مستقیم بر سوء مصرف مواد اثر می گذارند. پایه و اساس نظریه تعامل خانواده، ارتباط و پیوند قوی عاطفی میان والدین و کودک است. خصوصاً ارتباط مادر و کودک.
بر اساس این نظریه، دلبستگی میان والد و کودک چهار علت دارد.
علل آن عبارتند از:
الف) ارزشهای مورد قبول والدین،
ب) رفتار و روش توام با حمایت و عطوفت والدین،
ج) آرامش روانی مادر و
د) کنترلی که مادر در مورد کودک خود دارد (محمد خانی، 1388).
4-
مدل بوم شناسی اجتماعی به اعتقاد کامپر و ترنر(به نقل از فلی و میلر، 1995)
زیر بنایی ترین علت بروز رفتارهای پرخطر فشار روانی خصوصا فشار روانی مربوط به مدرسه است، نوجوانانی که مدرسه را فعالیتی مشکل و پرفشار می یابند، از فعالیتهای مدرسه گریزان شده و همسالان منحرف را به منزله مَفّری برای رهایی از فشار روانی انتخاب می کند و انجام رفتارهای پرخطر توسط آنها تقویت می شود. در این دیدگاه خود کار آمدی تحصیلی ضعیف مهمترین علت فشار روانی نوجوانان در مدرسه است در نتیجه مدل بوم شناسی اجتماعی مدعی است که اگر نوجوان در مورد مهارتهای تحصیلی خود دچار تردید شود و مدرسه را محیطی پرفشار و نامساعد درک کند ممکن است به رفتارهای پرخطر خصوصا مصرف مواد روی می آورند.
5- مقابله سازه ای دیگری که با سلامت عمومی رابطه دارد، مقابله است. مقابله فرایندی است که از طریق آن افراد استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد شده بوسیله این عوامل را تحت کنترل در می آورند. اضطراب و آشفتگی هیجانی بخشی از رفتارهای قالبی نوجوانان هستند که به صورت رفتارهای آزمایشی، خشن و ناپایدار بروز می کند. هال در مورد نوجوانی اصطلاح "طوفان و فشار" را به کار برد تا نشان دهد واکنش های هیجانی نوجوانان شدید و گذرا هستند. پترسون و همبورگ (1986)، مرحلۀ بحرانی را زمانی می دانند که یک سری تغییرات مهم به طور همزمان در درون و بیرون فرد رخ می دهند. در دوران تغییرات شدید، شیوه های آگاهانۀ تفکر و عمل موقتاً مختل می شوند.
در نتیجه، افراد نسبت به زمان های دیگر از لحاظ روان شناختی آسیب پذیرتر هستند. احتمالاً بیشتر از هر دورۀ دیگر، نوجوانی اولیه زمانی است که تحولات شدید و وسیع اشخاص را از بعد جسمانی، روان شناختی و جامعه شناختی تحت تأثیر قرار می دهند (شهرآرای، 1384).
این تغییرات شیوه های تعامل فرد با اشخاص دیگر را تغییر می دهند و این تعاملات تغییر یافته تعامل بیشتری را ایجاد می کند. به علاوه، این تحولات بین نوجوانان و زمینه های اجتماعی آنها، در گسترۀ زمانی کوتاه مدتی رخ می دهند. این بدان معنی است که نوجوان با تحولات سه محوری زیستی، روانی و اجتماعی خود در فضایی که انتظارتی نیز از او دارد باید خود را در زمانی کوتاه سازگار سازد (شهرآرای، 1384).
محمد مروج
بازی درمان کیلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن
عصمت زارعی
کارشناس ارشد روانشناسی
منابع
- احدی ، ح. محسنی ،ن. (1386). روان شناس- سازمان ملی جوانان.(1381) . احدی ،حسن و محسنی ،نیكچهر(1386)روانشناسی رشد،چاپ دوازدهم،تهران:نشر پردیس.
بررسی وضعیت بهداشت جوانان، واحد پژوهش و تحقیق . رشد. تهران. پردیس. - صادقی، م. گیلانی پور، م. (1388).
الگوهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان: یک مقاله مروری. شهر آرای ،مهرناز (1384)
روانشناسی رشد نوجوان .تهران : نشر علم. - طارمیان، ف. (1378).
سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. تهران. تربیت. - طارمیان، ف. (1381).
بررسی مقدماتی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد در دانش آموزان راهنمایی.
گزارش چاپ نشده: دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد وزارت آموزش و پرورش. محمدخانی، شهرام و باش قره رقیه.(1387).
بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سلامت عمومی دانشجویان. . فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.شماره - محمد خانی، ش. (1388).
مجموعه مقالات نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. - محمدخانی، ش. (1386).
مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. شماره2، ص 5 -16. محمدخانی ، شهرام(1386).
مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی.
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. (شماره 2).

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Jornal of Social and personal Relationship, Vol, 7, 147-178.
Brennan, & Shaver, P. (1995). Self-report measurement of attachment. In J. Simpson & S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–75). Guilford. Hawkins, D. Miller, J., & Catalano, F. (1992). Risk and Protective Factor for alcohol and other Drug problems in adolescence and early adulthood. Journal of psychological Bulletin, Vol, 112, 225- 257. Jessor, R. (1987) Problem behavior theory:
Psychological development and adolescent problem drinking. British Journal of Addiction,82, 331-42.
Swadi, H.(1999), Individual Risk factors for adolescent substance use . journal of drug and alcohol dependence,Vol, 55, 209-22

کلمات کلیدی: رفتار های، پرخطر، نوجوانان


آخرین ویرایش: - -

 
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:28 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you.
northwestpharmacy buy viagrow canadian online pharmacies reviews pharmacy canada online prescriptions is trust pharmacy in canada legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg drugstore online shopping canadian pharmacies drugstore online canada are canadian online pharmacies safe
شنبه 1 تیر 1398 10:58 ب.ظ

Wonderful data, Thank you.
cialis cost tadalafil cialis rezeptfrei cialis herbs cialis para que sirve how do cialis pills work cialis 5 mg funziona generico cialis mexico buy brand cialis cheap cialis name brand cheap
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Thanks! Numerous content!

viagra cialis levitra we recommend cheapest cialis cialis generic 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cut in half comprar cialis 10 espa241a how does cialis work non 5 mg cialis generici cialis vs viagra where to buy cialis in ontario
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:50 ق.ظ

Cheers, Useful stuff.
cialis 200 dollar savings card canada discount drugs cialis cialis 20 mg effectiveness deutschland cialis online order cialis from india estudios de cialis genricos achat cialis en itali overnight cialis tadalafil cialis bula cialis sale online
جمعه 24 خرداد 1398 09:36 ب.ظ

Very well spoken really! !
200 cialis coupon cialis coupon cialis side effects dangers tadalafil tablets cialis for sale south africa cialis dosage amounts cialis cipla best buy look here cialis order on line rx cialis para comprar online prescriptions cialis
جمعه 24 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Kudos. Useful stuff.
cialis authentique suisse precios de cialis generico generic cialis at the pharmacy only best offers cialis use cialis 50 mg soft tab price cialis per pill cialis 20 mg cut in half only here cialis pills cialis kaufen cialis price in bangalore
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

You actually stated it perfectly.
pastillas cialis y alcoho tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap how does cialis work side effects of cialis cialis daily dose generic acquistare cialis internet where to buy cialis in ontario cialis 20 mg cut in half cialis sicuro in linea
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

Useful postings. Cheers!
enter site 20 mg cialis cost safe dosage for cialis cialis great britain cialis 30 day sample get cheap cialis cialis therapie cialis per paypa cialis tadalafil cialis online online cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

With thanks, I like it.
cialis price thailand cialis manufacturer coupon canadian drugs generic cialis cialis from canada enter site natural cialis discount cialis buy brand cialis cheap buy brand cialis cheap order cialis from india cialis 20mg preis cf
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:20 ب.ظ

I am really delighted to read this blog posts which consists of plenty of helpful data, thanks for providing these statistics.
شنبه 18 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically.
cialis generic cialis bula viagra vs cialis vs levitra no prescription cialis cheap cialis generico online cialis sicuro in linea only now cialis 20 mg acheter du cialis a geneve cialis prezzo di mercato cialis great britain
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:03 ق.ظ
会社概要-スーパーコピーブランド[Tokeibuy]
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:01 ق.ظ
スーパーコピー
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:53 ق.ظ

Cheers. Fantastic stuff!
trusted pharmacy canada canadian medications pharmacy trusted pharmacy canada online pharmacy cialis from canada trusted pharmacy canada canadian drug canadian pharmacycanadian pharmacy canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies online prescriptions
یکشنبه 11 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis dosage amounts look here cialis cheap canada cialis e hiv cialis kaufen click now cialis from canada cialis generisches kanada cialis canadian drugs cialis 5 mg schweiz legalidad de comprar cialis acheter cialis kamagra
یکشنبه 11 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Reliable posts. Thanks a lot.
cialis per paypa viagra vs cialis side effects for cialis american pharmacy cialis cialis professional from usa best generic drugs cialis miglior cialis generico we choice cialis pfizer india cialis 5mg billiger order cialis from india
جمعه 9 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Regards. I enjoy this!
cialis 5 mg effetti collateral where do you buy cialis cialis coupons cialis dosage amounts precios cialis peru enter site natural cialis tadalafil 20 mg cialis prezzo al pubblico how to buy cialis online usa buy cialis online cheapest
جمعه 9 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Thank you, I like it.
click now cialis from canada order cialis from india what is cialis cialis kamagra levitra price cialis best opinioni cialis generico cialis 20 mg effectiveness free generic cialis cilas cialis efficacit
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:55 ق.ظ

Excellent data. Regards!
deutschland cialis online cialis generika cialis 20 mg cost female cialis no prescription cialis pills how to purchase cialis on line we like it cialis price generic cialis at the pharmacy cialis purchasing enter site 20 mg cialis cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:31 ق.ظ

Amazing facts. Many thanks.
cialis vs viagra non 5 mg cialis generici price cialis best cialis 20 mg cut in half achat cialis en europe cialis 20 mg best price order cialis from india low dose cialis blood pressure costo in farmacia cialis wow cialis 20
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:24 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well.
levitra vardenafil 20mg vardenafil buy levitra 10mg buy generic levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil vardenafil 20mg levitra prices levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 12:27 ق.ظ

Wonderful write ups. With thanks.
cialis kaufen dose size of cialis prezzo di cialis in bulgaria order generic cialis online cialis online napol cialis 5 mg schweiz prices for cialis 50mg get cheap cialis cialis canada on line cialis pills in singapore
شنبه 7 مهر 1397 10:38 ب.ظ

Terrific posts, Thanks!
buy cialis online cheapest cialis dosage cialis lowest price buying cialis overnight cialis et insomni cialis italia gratis cialis et insomni estudios de cialis genricos look here cialis cheap canada best generic drugs cialis
شنبه 7 مهر 1397 07:08 ب.ظ

Appreciate it, Numerous knowledge!

viagra or cialis cialis tablets australia prezzo cialis a buon mercato cialis coupon cialis qualitat how do cialis pills work get cheap cialis brand cialis generic buy generic cialis buying cialis overnight
شنبه 31 شهریور 1397 02:06 ب.ظ

Cheers. I enjoy it!
northwest pharmacies canada online pharmacies surrey canada medication prices canada online pharmacies surrey pharmacy canada 24 drugs for sale on internet canada online pharmacies medication canadian mail order pharmacies canadian viagra drugs for sale usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

You explained this wonderfully.
cialis from canada canadian pharmacy online 24 online pharmacies Northwest Pharmacy northwest pharmacies in canada canada online pharmacies canadian pharmacys canadian pharmaceuticals canadian pharmacy online 24 canada drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:21 ق.ظ

You said it very well..
prices for viagra where can i buy generic viagra online safely buy generic viagra how to buy generic viagra buy viagra canada online generic viagra purchase viagra how to get a prescription buying viagra online australia can you buy viagra at the store viagra pharmacy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

Appreciate it, Lots of stuff.

discount cialis acheter cialis meilleur pri cialis official site cialis en mexico precio buying brand cialis online order generic cialis online cialis purchasing cialis daily dose generic rx cialis para comprar cialis 5 mg buy
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:16 ق.ظ

Thank you! I enjoy this!
cost of cialis per pill rx cialis para comprar cialis australia org how to buy cialis online usa cialis daily dose generic walgreens price for cialis comprar cialis 10 espa241a 40 mg cialis what if i take buying cialis overnight cialis australia org
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

With thanks, Good information!
tadalafil 10 mg canadian discount cialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis soft gels cialis 5 mg para diabeticos look here cialis order on line callus rx cialis para comprar we recommend cialis info cialis arginine interactio
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30