تبلیغات
انسان و زندگی - تست روانشناسی نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ

تست روانشناسی نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ

چهارشنبه 18 دی 1392 10:31 ق.ظنویسنده : حسین رضایی

 

تست روانشناسی نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ

 

 
تست روانشناسی نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نمیکره چپ؟

 

 

 

 

 

 

 


1- آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌کنید؟
الف _ خیر
ب _ بله‌
ج _ در برخی‌ از زمینه‌ها

2- یادآوری‌ اسم‌ اشخاص‌ برایتان‌ راحت‌تر است‌ یاچهره‌ آنها؟
الف _ چهره‌ اشخاص‌
ب_ اسم‌ اشخاص‌
ج _هر دو به‌ یک‌ اندازه‌

3- در مواجهه‌ با شکست‌، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌زیر، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ می‌دهد؟
الف _ ناامید شدن‌، دست‌ کشیدن‌ از آن‌ کار و امتحان‌کردن‌ چیزی‌ جدید
.
ب _ سعی‌، تلاش‌ و کوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌
ج _ شکست‌ نابود کننده‌ روح‌ و روان‌ است‌

4- کدام‌ یک‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌، وصف‌حالتان‌ هستند؟
الف _ شهودی‌ و درونی
ب _ اهل‌ مطالعه‌ و سنجیده‌
ج _ دقیق‌

5- کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر، بیشتر با شماهمخوانی‌ دارد؟
الف _ مایلم‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعایت‌کنم‌
.
ب _ از گردن‌ نهادن‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ راضی‌ وشاد هستم‌
ج _ گاهی‌ اوقات‌، قوانین‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگیرمی‌شوند و عصبانیم‌ می‌کنند

6- زمانی‌ که‌ در یک‌ جلسه‌ گفتگو یا سخنرانی‌حضور دارید، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر در شما صدق‌ میکند؟
الف _ اکثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ می‌شود و به‌موضوعات‌ دیگری‌ می‌اندیشم‌
.
ب _ به‌ راحتی‌ حواسم‌ را می‌توانم‌ روی‌ مسأله‌سخنرانی‌ متمرکز نمایم‌
.
ج _ فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقی‌ کنم‌، می‌توانم‌حواسم‌ را روی‌ آن‌ متمرکز کنم‌
.

7- آیا خودتان‌ را شخص‌ منظمی‌تلقی‌ می‌کنید؟
الف _ به‌ هیچ‌ وجه‌
ب _ بله‌، کاملا
ج _ نسبتا، بله‌

8- هر چند وقت‌ یک‌ مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌های‌ شخصی‌ خود می‌روید؟
الف _ هر وقت‌ که‌ بتوانم‌
ب _ به‌ ندرت‌
ج _ گاهی‌ اوقات‌

9- اگر یک‌ دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ کردن‌ یک‌ کار وسرگرمی‌ خلاقانه‌ جدید، مثل‌ نقاشی‌ یاسفالگری‌ به‌سرتان‌ بزند، چه‌ می‌کنید؟
الف _ آن‌ را امتحان‌ می‌کنم‌ و بعد آن‌ رابه‌ عنوان‌ یکی‌ از سرگرمی‌های‌ بی‌شماردیگرم‌ توسعه می‌دهم‌
.
ب _ به‌ احتمال‌ زیاد، فقط به‌ آن‌ فکر می‌کنم‌ وفراتر نمی‌روم‌
.
ج _ چندین‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ می‌کنم‌ و بعد به‌سراغ‌ سرگرمی‌ دیگری‌ می‌روم‌
.

10- در مدرسه‌ و دوران‌ تحصیل‌، سرکلاس‌ کدام‌ یک‌ ازدرسهای‌ زیر، بیشتراحساس ‌راحتی ‌می‌کردید؟
الف _ هنر
ب _ ریاضیات‌
ج _ جغرافی‌

11- هر چند وقت‌ یک‌ بار، مایلید مبلمان‌ وتزیینات‌ منزلتان‌ را عوض‌ کنید؟
الف _ بیش‌ از سه‌ مرتبه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌
ب _ هر پنج‌ سال‌ یک‌ مرتبه‌
ج _ ظرف‌ هر پنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌

12- وقتی‌ مشغول‌ شنیدن‌ اخبار از تلویزیون‌هستید، کدام‌ یک‌ از موضوعات‌ زیر، بیشتر از همه ‌توجه‌ شما را به‌ خود جلب‌ می‌کند؟
الف _ مسایل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ جهان‌ و محیط
ب _ سیاسی‌
ج _ ورزشی‌

13- کدام‌ یک‌ از گروههای‌ زیر، بیشتر با روحیات‌شما سازگار هستند؟
الف _ شخصی‌ که‌ از قوه‌ تخیل‌ زنده‌ و پرشوری‌برخوردار است‌
.
ب _ شخصی‌ که‌ بلند پرواز و جاه‌ طلب‌ است‌
ج _ شخصی‌ که‌ از عقل‌ سلیم‌ و شعور خوبی‌برخوردار است‌
.

14- نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چیست‌؟
الف _ آن‌ را جالب‌ و مهیج‌ تلقی‌ می‌کنم‌
.
ب _ اهمیت‌ زیادی‌ برایش‌ قایل‌ نیستم‌
.
ج _ گاهی‌ می‌توانم‌ آن‌ را جدی‌ تلقی‌ کنم‌ و گاهی‌بی‌اعتنا از کنارش‌ می‌گذرم‌
.

15- هر چند وقت‌ یکبار، به‌ افکار و اندیشه‌های‌خصوصی‌ خودتان‌ پناه‌ می‌برید؟
الف _ به‌ وفور
ب _ خیلی‌ به‌ ندرت‌
ج _ گاه‌ و بیگاه‌

16- زمانی‌ که‌ وارد یک‌ سالن‌ یا تالار می‌شوید،در حالی‌ که‌ بلیط رزرو شده‌ ندارید، ترجیح می‌دهید که‌ روی‌ صندلی‌ کدام‌ سمت‌ بنشینید؟
الف _ سمت‌ چپ‌
ب _ سمت‌ راست‌
ج _ فرقی‌ نمی‌کند

17- به‌ نظر شما، مزیت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چیست‌؟
الف _ برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ آغاز فعالیت‌های‌ جدید بی‌شمار دیگر
.
ب _ برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ هم‌ نشینی‌ بااقوام‌ و دوستان‌
.
ج _ رهایی‌ از برنامه‌ یکنواخت‌ و منظم‌ و کسل‌ کننده‌ کاری‌

18- کدام‌ یک‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌ با شماسازگار است‌؟
الف _ پیچیده‌
ب _ واقع‌ بین‌
ج _ عادی‌ و گاهی‌ منحصر به‌ فرد

19- در حال‌ حاضر، کدام‌ یک‌ از حالات‌ زیر بیشتربا روحیه‌ شما سازگار هستند؟
الف _ متفکر، جدی‌ و دقیق‌
ب _ تحت‌ فشار روحی
ج _ پرکار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌

20- آیا قادرید به‌ طور تقریبی‌ بگویید که‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌اید؟
الف _ راستش‌ درست‌ نمی‌دانم‌، چون‌ گاهی‌ زمان‌ رابه‌ کلی‌ فراموش‌ می‌کنم‌
.
ب _ بله‌، به‌ راحتی‌
ج _ گاهی‌ اوقات‌

21- در صورت‌ مواجهه‌ با کدام‌ یک‌ از موارد زیر،به‌ شدت‌ سر خورده‌، ناامید و عصبانی‌ می‌شوید؟
الف _زمانی‌ که‌ وقت‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ کارهایی‌ که‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌
ب _زمانی‌ که‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ حرفه‌ام‌ قرارنداشته‌ باشم‌
ج _ زمانی‌ که‌ پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، دستاوردهاو سخت‌ کوشی‌ هایم‌ نادیده‌ گرفته‌ شوند

22- در مورد این‌ جمله‌: بزرگترین‌ معلم‌ و راهنما،تجربه‌ است، نظرتان‌ چیست‌؟
الف _ کاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌
ب _ اصلا موافق‌ نیستم‌
ج _ موافقم‌

23- در شرایط مطلوب‌، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌زیر را ترجیح‌ می‌دهید؟
الف _حرفه‌ای‌ که‌ کاملا غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ و توأم‌ باتجربیات‌ بی‌ شمار و جدید باشد
ب _ داشتن‌ یک‌ حرفه‌ مشخص‌ و یکنواخت‌
ج _حرفه‌ای‌ که‌ فرصت‌ یادگیری‌ چیزی‌ جدید را دراختیارتان‌ قرار دهد

24- آیا تصور می‌کنید که‌ توضیح‌ دهنده‌ خوبی‌هستید؟
الف _ خیر
ب _ بله‌
ج _ در حد متوسط

25- در هنگام‌ انجام‌ کدام‌ یک‌ از موارد زیر،بیشتر احساس‌ راحتی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
الف _ در حین‌ انجام‌ یک‌ کار تخصصی‌تر مثل‌ وررفتن‌ با موتور ماشینتان‌ به‌ منظور تعمیر آن‌
ب _ در حین‌ نوشتن‌ یک‌ نامه‌ یا گزارش‌
ج _ در حین‌ انجام‌ یک‌ کار دستی‌ مثل‌ نقاشی‌برای هر سوال، به گزینه الف 2 امتیاز ، به گزینه ب 0 امتیاز و به گزینه ج 1 امتیاز بدهید


بین ‌35 تا 50:

این‌ امتیاز نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما یک‌ شخص‌راست‌ مغز هستید. سمت‌ راست‌ مغز کنترل‌ کننده‌ توانایی‌های‌ فضایی‌، درک‌ و احساس‌ هنرمندانه‌ و افکارخلاقانه‌ و مبتکرانه‌ است‌
.
نیمکره‌ راست‌ مغز است‌ که‌ مسایل‌ را به‌ طور کلی‌ وکل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراک‌ می‌کند. به‌ عبارت دیگر، شما مایلید به‌ جای‌ مشاهده‌ جزییات‌ سازنده‌ وتشکیل‌ دهنده‌، تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را ببینید
.
به‌همین‌ شکل‌، نیمکره‌ راست‌ مغز است‌ که‌ یک‌ الگوی‌کلی‌ را از قطعات‌ جزیی‌ و فردی‌ بازسازی‌ می‌کند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌های‌ جدید را به‌ وجود می‌آورد
.
یک‌ شخص‌ راست‌ مغز، از استعداد هنر و موسیقی‌برخوردار است‌ و به‌ کند و کاو در آداب‌،مناسک‌،تشریفات‌، آیین‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصی‌دارد. به‌ عنوان‌ یک‌ شخص‌ راست مغز، عمدتا مایلیدبه‌ شیوه‌ای‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسایل‌ جدید را یادبگیرید و همین‌ منتهی‌ به‌ یک واکنش‌ احساسی‌،عاطفی‌ نسبت‌ به‌ شرایط و موقعیت‌های‌ تحلیل‌ گرایانه‌می‌شود. در بسیاری‌ از موارد، وقتی‌ پاسخ‌ صحیح‌ یک‌ سؤال‌ یا مشکل‌ را دریافت‌ می‌کنید، بدون‌ آن‌ که ‌بفهمید این‌ پاسخ چگونه‌ حاصل‌ شده‌ است‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تکیه‌ می‌نمایید
.
نیمکره‌ چپ‌ مغز مسایل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کند، در حالی‌ که‌ نیمکره‌ راست‌ به‌ ندرت‌ چنین‌ پردازشی‌ را ایفا می‌نماید. در نتیجه‌، به‌عنوان‌ یک‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ آن‌ که‌ اولین‌ کار رابه‌ اتمام‌ برسانید، مایلید از این‌ شاخ‌ به آن‌ شاخ‌ بپریدو به‌ سراغ‌ کار دیگری‌ بروید. این‌ یک‌ نقطه‌ ضعف ‌محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ گاهی اوقات‌ خودتان‌ را باکارهای‌ متعدد ناتمامی‌ مواجه‌ می‌بینید. از این‌ رو،فهرست‌ سازی‌ و برنامه ریزی‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ را ازهمین‌ حالا آغاز کنید تا نظم‌ و ترتیب‌ یافته‌ و بدون‌فرار از کاری‌ و شروع‌ کار دیگری‌، به‌ نحو مؤثری‌ کارها رابه‌ پایان‌ برسانید
.


بین 16 تا 34 امتیاز:

امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما از تعادلی‌متناسب‌ بین‌ دو نیمکره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان ‌برخوردارید. به‌ عبارت‌ دیگر، هیچ‌ نیمکره‌ای‌ بردیگری‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد
.
اگرچه‌، ممکن‌ است‌ این‌ حالت‌ یک‌ مزیت‌ چشمگیربه‌ حساب‌ بیاید، ولی‌ دال‌ بر آسودگی‌ خاطر نیست‌.مشکل‌ در رابطه‌ با این‌ افراد، این‌ است‌ که‌ شما بیشتراز یک‌ شخص‌ راست‌ مغز یا چپ‌ مغز، از کشمکش‌ها وتضادهای‌ درونی‌ رنج‌ می‌برید
.
گاهی‌ اوقات‌، این‌ کشمکش‌ها و تضادها بین‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفکر شما خواهد بود و هم‌ چنین درمواجهه‌ با مشکلات‌ و تعبیر و تفسیر اطلاعات‌ باموانعی‌ روبرو می‌شوید. گاهی‌، جزییاتی‌ که‌ برای ‌نیمکره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نیمکره‌چپ‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شوند و بالعکس‌. و همین‌می‌تواند یک‌ مانع‌ و سد راه‌ در جهت‌ مرحله‌ مؤثریادگیری‌ یا به‌ پایان‌ رساندن‌ کارها باشد
.


زیر 16 امتیاز:

امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما عمدتا یک ‌شخص‌ چپ‌ مغز هستید. نیمکره‌ چپ‌ مغز، تحلیل گراست‌ و به‌ شیوه‌ای‌ منطقی‌ و عقلایی‌ و ترتیبی‌ عمل‌می‌کند. این‌ نیمکره‌ مسؤول‌ و کنترل‌ کننده‌ زبان‌، بررسی‌های‌ علمی‌، عقلانیت‌، و خردمندی‌ است‌. شخص‌ چپ‌ مغز، مایل‌ است‌ به‌ شیوه‌ای‌ خطی‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ کند، به‌ عبارت‌ دیگر ازبخش‌های‌ کوچک‌ شروع‌ کرده‌ و به‌ بالا می‌رود، درحالی‌ که‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عکس‌ عمل‌ می‌کند وابتدا تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ می‌نماید
.
هم‌ چنین‌، نیمکره‌ چپ‌ به‌ توالی‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ می‌کند، برعکس‌ نیمکره‌ راست‌ که به‌صورت‌ اتفاقی‌ عمل‌ می‌کند، از این‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، می‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌های‌ خوبی‌ ازکار در آیند
.
هم‌ چنین‌، نقطه‌ قوت‌ این‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و توضیح‌ خوب مسایل‌ به‌ صورت‌ پیاپی‌ و متوالی‌ است
.
به‌ کارگیری‌ برخی‌ از راهکارهای‌ نیمکره‌ راست‌یکی‌ از مزایای‌ نیمکره‌ چپ‌ محسوب‌ می‌شود، به‌خصوص‌ در زمینه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌های‌خلاقانه‌ اندیشی‌ و شهودی‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، یک‌دانش‌آموز راست‌ مغز در کلاس‌ درس‌، ممکن‌ است‌ درهنگام‌ سخنرانی‌ معلم‌ در وضعیت‌ نامطلوبی‌ قرارداشته‌ باشد، مگر آن‌ که‌ ابتدا یک‌ برداشت‌ و دید کلی‌از مطلب‌ به‌ او داده‌ شود
.
چرا که‌ آنها اساسا نیاز دارندکه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملی‌ را که‌ انجام‌ می‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ یک‌ دانش‌آموز راست‌مغز، نگرش‌ زیاد و دقیق‌ به‌ مسایل‌ را ضروری‌ تلقی‌نکند، در حالی‌ که‌ انجام‌ آن‌ را مؤثر و مفید در نظربگیرد.

برگرفته از وبلاگ روانشناسی نجوای درون

آخرین ویرایش: - -

 
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:40 ب.ظ

Helpful stuff. Many thanks.
generic cialis with dapoxetine generic cialis at walmart how much does a cialis cost opinioni cialis generico cialis online deutschland cialis arginine interactio deutschland cialis online tadalafil 10 mg interactions for cialis cialis dosage
سه شنبه 13 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Incredible plenty of wonderful knowledge.
cialis rezeptfrei cialis 100mg suppliers when will generic cialis be available buying cialis overnight cialis generico milano where cheapest cialis buy brand cialis cheap cialis prices cialis efficacit cialis rezeptfrei sterreich
سه شنبه 13 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Fantastic stuff, Thank you.
cialis kaufen bankberweisung generic cialis tadalafil generic cialis at the pharmacy cialis vs viagra cialis generico in farmacia canada discount drugs cialis cialis daily dose generic prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage buy online cialis 5mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Point nicely used!!
cialis generico in farmacia we recommend cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali cialis efficacit cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet canadian drugs generic cialis cialis purchasing buy brand cialis cheap prescription doctor cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:29 ق.ظ

Seriously quite a lot of great data.
cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis for bph cialis kaufen does cialis cause gout we like it cialis price buy name brand cialis on line side effects of cialis walgreens price for cialis get cheap cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:40 ب.ظ

With thanks. Fantastic stuff.
cialis rezeptfrei cialis official site where cheapest cialis walgreens price for cialis comprar cialis navarr cialis prezzo al pubblico cialis 100 mg 30 tablet try it no rx cialis click here take cialis cialis 05
یکشنبه 11 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Helpful postings. Kudos!
cialis pas cher paris tesco price cialis achat cialis en europe look here cialis cheap canada cialis vs viagra buy cialis best generic drugs cialis cialis herbs cialis free trial precios cialis peru
شنبه 10 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Fine forum posts. Thanks.
generic for cialis cialis canada on line we choice cialis pfizer india we use it cialis online store cialis daily reviews cialis authentique suisse wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg cost cialis kaufen
شنبه 10 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Truly a lot of excellent information.
costo in farmacia cialis cialis diario compra safe site to buy cialis online cialis 5mg prix cialis prices in england cialis bula generic cialis pro cialis generic availability cialis per paypa cialis great britain
جمعه 9 آذر 1397 02:29 ب.ظ

Useful write ups. Kudos!
safe site to buy cialis online cialis 5 mg cialis professional from usa cialis coupons cialis 20 mg buy cialis online cheapest cialis 20 mg effectiveness are there generic cialis enter site very cheap cialis cialis 05
جمعه 9 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Amazing forum posts, Thanks.
how to purchase cialis on line american pharmacy cialis cialis coupons cialis with 2 days delivery cialis online napol safe site to buy cialis online cialis kamagra levitra discount cialis cialis dosage amounts warnings for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:16 ق.ظ

Kudos. Plenty of material.

cialis cipla best buy online cialis cialis kaufen wo we choice free trial of cialis female cialis no prescription tadalafil 20mg viagra vs cialis try it no rx cialis miglior cialis generico cialis sicuro in linea
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Wonderful stuff, Thank you!
cialis generisches kanada cialis coupons cialis rckenschmerzen how to purchase cialis on line cialis tadalafil online cialis manufacturer coupon compare prices cialis uk generic cialis price cialis per pill cialis uk next day
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis online how much does a cialis cost tarif cialis france costo in farmacia cialis deutschland cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis 20mg 5 mg cialis coupon printable generic cialis at walmart buying cialis in colombia
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:33 ب.ظ

Thank you, I appreciate this!
buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg vardenafil buy levitra online levitra 20mg buy levitra buy levitra 10mg vardenafil levitra prices buy levitra 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 04:11 ق.ظ

You actually stated this perfectly.
cialis generic availability cialis taglich buy cialis sample pack enter site natural cialis brand cialis nl bulk cialis cialis baratos compran uk link for you cialis price cialis 5 mg schweiz buy cialis sample pack
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:42 ق.ظ

Whoa lots of awesome material!
fast cialis online when can i take another cialis cialis price thailand can i take cialis and ecstasy chinese cialis 50 mg tadalafil tablets cialis manufacturer coupon dosagem ideal cialis cialis without a doctor's prescription tadalafil
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:30 ب.ظ

Incredible a lot of beneficial advice.
buy viagra usa northwest pharmacies mail order online pharmacies in usa aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmaceuticals reviews northwest pharmacy canada canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies that ship to us canada medication canadian pharmacies that are legit
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:35 ق.ظ

Perfectly spoken genuinely! .
buy viagra no rx how to get viagra with prescription buy viagra safely online canadian pharmacy viagra is it legal to buy viagra online from canada buy viagra pills online viagra price uk where to get viagra prescription buy viagra online order where can i buy viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:50 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of stuff.

5 mg cialis coupon printable the best choice cialis woman cialis lowest price deutschland cialis online where do you buy cialis we use it cialis online store rx cialis para comprar canadian drugs generic cialis cialis rezeptfrei sterreich walgreens price for cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:48 ق.ظ

Fantastic content, Thanks a lot.
sialis cialis ahumada precios de cialis generico cialis et insomni pastillas cialis y alcoho cialis arginine interactio sublingual cialis online we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap cialis savings card
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:04 ب.ظ

Appreciate it. Lots of info.

ou trouver cialis sur le net cilas cialis name brand cheap cialis usa cost cialis australian price only here cialis pills buy generic cialis cialis generika cialis e hiv cialis tadalafil online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:06 ق.ظ

Awesome write ups, Kudos!
no prescription viagra online buy sildenafil citrate online viagra cheap price viagra with a prescription can you buy viagra without a prescription cheap generic viagra online pharmacy buy viagra online with paypal buy viagra online canadian pharmacy online sildenafil uk buy generic viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:48 ب.ظ

Truly all kinds of very good data.
cialis generisches kanada tarif cialis france canadian cialis buy cialis online side effects for cialis cialis online nederland prix cialis once a da cialis tablets for sale cialis generico milano cialis pills boards
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:42 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
where cheapest cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg funziona buying brand cialis online cialis soft tabs for sale brand cialis nl chinese cialis 50 mg cialis from canada cialis generico milano comprar cialis navarr
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:16 ق.ظ

Amazing knowledge. Thanks!
buy levitra online viagra purchase how old to buy viagra viagra pill is it legal to buy viagra where to buy viagra online without prescription cheap online viagra where to buy real viagra generic viagra buy online buy viagra pfizer
جمعه 3 فروردین 1397 09:59 ب.ظ

Beneficial tips. Regards!
cialis generika prezzo di cialis in bulgaria precios cialis peru generic cialis levitra we like it cialis soft gel canadian cialis cialis 10mg prix pharmaci only best offers cialis use cialis generika in deutschland kaufen get cheap cialis
شنبه 25 شهریور 1396 06:50 ق.ظ
You're so cool! I don't think I have read through something like that before.
So wonderful to discover someone with a few genuine thoughts on this
subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
This website is something that is required on the internet, someone with some originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر